Prenájom priestorov vs. kúpa priestorov na podnikanie

Podnikatelia musia riešiť veľké množstvo záležitostí. Jednou z nich je rozhodnutie, či svoju firmu umiestnia do prenajatého priestoru, alebo si zvolia cestu veľkej investície a kúpia si vlastnú nehnuteľnosť. Poďme si rozobrať jednotlivé výhody a nevýhody oboch možností.

 

Prenájom priestorov na podnikanie

Poďme sa na to pozrieť pekne po poriadku. V prvom rade výhoda prenájmu spočíva v tom, že na začiatku nepotrebujete nutne vykonať vysokú počiatočnú investíciu. Ďalej vám mnoho prenajímateľov môže na začiatku poskytnúť tzv. počiatočné rent free obdobie, kedy počas určitej dopredu dohodnutej doby platíte prenajímateľovi iba minimálny, alebo v niektorých prípadoch dokonca žiadny, nájom.

Pre vašu spoločnosť navyše ostane zachovaná flexibilita, pretože nie ste obmedzení veľkosťou priestoru. Môžete sa naďalej rozširovať, alebo zmenšovať podľa potrieb. Pokiaľ vám už priestory jednoducho kvôli kapacite nestačia, alebo s nimi už nie ste spokojní a potrebujete zmeniť svoj účel, môžete sa presťahovať do nových priestorov. Takisto vám odpadne povinnosť prevádzky a údržby budovy priestorov , pretože sa o to musí starať váš prenajímateľ.

Obrátenú stranu mince môže predstavovať skutočnosť, že pri presťahovaní musíte prihliadnuť i na výpovednú lehotu uvedenú v zmluve. Opustiť prenajatú nehnuteľnosť je síce ľahšie, avšak o svojom úmysle musíte oboznámiť prenajímateľa priestorov vopred. A zrejme to najdôležitejšie, ak by ste platili nájom viac než 10 rokov, nikdy nebudete danú nehnuteľnosť vlastniť. Toto môže byť nevýhoda, pokiaľ sa rozhodnete so svojou firmou už ďalej nerásť.

Kúpa priestorov na podnikanie

Hlavnú výhodou kúpy predstavuje fakt, že daný priestor je už natrvalo majetkom vašej firmy. Môžete sa teda sami rozhodnúť ako s ním budete narábať a v prípade potreby ho môžete ďalej predať niekomu ďalšiemu, poprípade poskytnúť nájom. V tomto prípade vám ku koncu nájomnej zmluvy nevznikajú žiadne finančné nároky.

Hlavnú nevýhodu tejto možnosti predstavuje vyššia počiatočná investícia. Hypotéka, ktorá sa môže splácať niekoľko desiatok rokov zvyšuje položku fixných nákladov. O nehnuteľnosť sa ďalej musíte starať sami s čím sú spojené taktiež určité fixné náklady spolu s personálnymi nárokmi. Ak sa rozhodnete svoju nehnuteľnosť predať, proces sa môže pretiahnuť až na niekoľko mesiacov. V niektorých prípadoch môže byť taktiež problém následná nízka flexibilita pre firmu. Pri expanzii vám priestor môže byť malý alebo sa nachádza v neadekvátnej lokalite.