Vlastná správa a údržba – Facility ManagementSúčasťou prenájmu našich priestorov je aj komplexný balík služieb spojený s ich údržbou a starostlivosťou. Všetky starosti týkajúce sa riadenia a správy konkrétnej nehnuteľnosti preberáme na seba, vďaka čomu sa môžete naplno venovať svojmu podnikaniu.

Náš interný facility management je navyše flexibilný tak, aby sme dokázali maximálne reflektovať potreby každého nájomcu zvlášť.

Vlastná správa a údržba – Facility Management
Vlastná správa a údržba – Facility Management
Vlastná správa a údržba – Facility Management