BTS_hangars_018Súčasťou prenájmu administratívnych a skladovacích priestorov je aj komplexný balík služieb spojený s ich údržbou a starostlivosťou. Zabezpečenie ich bežného chodu vás preto okrem nájmu nebude stáť žiadne peniaze navyše. Všetky starosti týkajúce sa riadenia a správy konkrétnej nehnuteľnosti preberáme na seba, vďaka čomu sa môžete naplno venovať aktivitám súvisiacim s vašim podnikaním. Poskytovaný interný Facility Management je samozrejme veľmi flexibilný tak, aby sme dokázali maximálne reflektovať potreby každého nájomcu zvlášť.