IMG_5784Prvý dojem je nesmierne dôležitý. Výrazne nám pomáha vytvárať si názor a ovplyvňuje naše ďalšie rozhodovanie. Aj preto je pri prenájme priestorov, a to administratívnych či skladovacích, nutné zhodnotiť aj stav ich okolia. Ak je udržiavané a atraktívne, vytvára pohodlné zázemie pre spoločnosť, jej zamestnancov a podieľa sa aj na pozitívnom dojme potenciálnych klientov.

Okolie budov pod správou BTS Cargo & Hangar Services dostupných na prenájom je starostlivo udržiavané a obsahuje množstvo zelene, na ktorej prítomnosti si dnes množstvo ľudí zakladá.

BTS Cargo okolie areálu pri letisku