Strážna služba, EPS a kamerový systém

Pocit bezpečia je jedna z našich priorít. Keďže sa nachádzame v blízkosti medzinárodného letiska, náš areál je prísne strážený, aby tu osobám a majetku nehrozilo žiadne nebezpečenstvo.

Samozrejmosťou je strážna služba. Aj vďaka nej môžete mať istotu, že váš majetok je chránený pred odcudzením alebo pred úmyselným poškodením.

Strážna služba, EPS a kamerový systém
Strážna služba, EPS a kamerový systém
Strážna služba, EPS a kamerový systém