security-btscargoPocit bezpečia sa v poslednom období stáva jednou z hlavných priorít každého z nás. Priestory, ktoré vám ponúkame, sú aj práve s ohľadom na bezpečie ideálnou voľbou. Keďže sa nachádzajú v blízkosti medzinárodného letiska, musia byť prísne strážené tak, aby v nich nehrozilo žiadne nebezpečenstvo ako osobám, tak majetku. Samozrejmosťou je preto strážna služba. Aj vďaka tomu môžete mať istotu, že váš majetok je chránený pred odcudzením alebo úmyselným poškodením.